Namibia November-December 2016 - page A

Our new Namibian phonenumbers/våre nye namibiske telefonnummer: R: 081 8775684 S: 081 8775633 - country code/landskode 264

14.11. Cape Town airport - finally after a long flight from London.  It's warm and pleasant.  Cape Town airport layout is quite like Oslo airport.
14.11. Cape Town flyplass - endelig, etter en lang flight fra London.  Det er vamt og behagelig.  Cape Town flyplass ligner en del på Gardermoen innvedig.
 
14.11. After our landing at Walvis Bay. Happyfaces....till we discover that our suitcases did not make our flight....
14.11. Etter landing i Walvis Bay.  Smilefjes....helt til vi oppdager at koffertene våre ikke har kommet med flyet...
 
15.11.  After a lot of hassle and annoyance, we finally got our suitcases around 18.30 the next day.  Air Namibia delivered them to our doorstep.  Obviously "priority" and "rush" on the tags mean "to-be-delivered-24-hours-after-passengers-reach-their-destination".
15.11. Etter masse mas og stress, fikk vi endelig koffertene våre ved 18.30 tida neste dag.  Air Namibia leverte dem på døra. "Prioritet" og "rush" betyr tydelivis "skal-leveres-24-timer-etter-at-passasjerene-ankommer-destinajonen".
 
15.11. Finally our vacation can start - we've got our stuff and we can sit in the back yard and enjoy our wine and ciggies after a nice braai with Anton, Huipie and Jamie-Lee.  The doggies at our place were so happy to see us when we arrived - especially Franz.  He whined, trembled and nearly peed himself when he saw us.  The dogwalkers from Norway had arrived.
15.11. Endelig kan ferien begynne - vi fikk sakene våre og vi kan sitte ned i bakhagen og nyte vinen og sigarettene etter en flott braai med Anton, Huipie og Jamie-Lee. Hundene der vi bor var så glade for å se oss da vi ankom - spesielt Franz. Han peip, skalv og rista og pissa nesten på seg av glede over at hundelufterne fra Norge hadde ankommet.
 
17.11. The professional doggywalkers from Norway in action - Franz and Resi are really enjoying themselves, sniffing everything in their way.
17.11. De profesjonelle hundelufterne fra Norge i aksjon - Franz og Resi koser seg med å lukte på alt som kommer i veien.
 
19.11. Braai!  Yeah, that's the way to do it!
19.11. Braai!  Det er slik det skal gjøres.
 
19.11. Franz licked clean the braai equipment.  A Namibian dishwasher?
19.11. Franz slikka rent braaisakene.  En namibisk oppvaskmaskin?
 
19.11. The perfect end of a braai evening?
19.11. Den perfekte avsluttningen på en braai kveld?
 
20.11. Today it's fishing time with Mark and his boat.  What a bad ass boat - 2 x 140 HP engines.
20.11.  Idag er det fisketur med Mark og båten hans. En skikkelig bad ass båt med 2 x 140 HK motorer.
 
20.11. On the way out - smiling faces even though the morning started with a little rain.
20.11. På vei ut - smilefjes selv om morgenen begynte med litt regn.
 
20.11. Sylvi pulled this one out of the water - a spotted gully shark estimated to weigh 20 kgs.  The new shopping mall in Swakopmund can be seen in the background.
20.11. Sylvi dro denne ut av vannet - en spotted gully hai på anslagsvis 20 kg.  Det nye shoppingsenteret i Swakopmund syns i bakgrunn.
 
20.11. ..and then it was my turn - this spotted gully shark is approximately 35-40 kg.  Not bad... - we also caught around 50 kabeljou; all too small to keep. (40 cm)
20.11. ..og så var det min tur - denne spotted gully haien er ca. 35-40 kg.  Itte dåli'..... - vi fikk også omtrent 50 kabeljou; all under minstemålet. (40 cm)
 
22.11. Franz is always wondering what's behind a fence... this fence was on the high side so what's behind it remains a mystery.  Franz is completely exhausted after our walk-about, which we do every day.
22.11. Franz lurer alltid på hva som finnes bak et gjerde... dette gjerdet var litt i høyeste laget så hva som befinner seg bak, forblir et mysterium.  Franz er totalt utslitt etter rundturen, noe som vi gjør hver dag.
 
22.11. Today we had lunch at The Raft in Walvisbaai.
22.11. Idag hadde vi lunch på The Raft i Walvisbaai.
 
22.11. ...and in the evening we met up with our good friends Anton, Huipie and Jamie-Lee for a little snack and some bubbly at Tiger Reef in Swakop.
22.11. ...og på kvelden traff vi våre gode venner Anton,  Hupie og Jamie-Lee for å spise litt og drikke boblevann på Tiger Reef, i Swakop.
 
22.11. Sunset at the Tiger Reef - yupps..that's Jamie-Lee posing in the foreground.
22.11. Solnedgang på Tiger Reef - yupps.. det er Jamie-Lee som posserer i forgrunn.
 

Namibia - Page 4  Namibia page 6 Nov/Dec.